Neogotycka szafa organowa. Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie.

Neogotycka szafa organowa. Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie.

Jestem dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki o  specjalizacji:          konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego.                                Studia magisterskie na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki ukończyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.                  W zakres moich kwalifikacji, poza materiałem kamiennym zarówno naturalnym jak i sztucznym, wchodzi również konserwacja cegły, drewna, metalu, ceramiki użytkowej i artystycznej oraz realizacje pozłotnicze. Konserwacją zabytków  zajmuję się od 2001 roku.    Pochwalić się mogę udaną współpracą z parafiami, urzędami konserwatorskimi oraz muzeami, dla których wykonywałam prace konserwatorskie. Wyższe wykształcenie konserwatorskie uprawnia mnie ponadto do prowadzenia oraz nadzorowania prac konserwatorskich nad zabytkami i dziełami sztuki wpisanymi do Rejestru Zabytków. W swoim dorobku mam opracowane liczne programy prac konserwatorskich, badania oraz nadzory konserwatorskie z ramienia inwestora nad remontami zabytkowych budynków, elewacji i wyposażenia wnętrz.  Dzięki osobistemu zaangażowaniu w realizowane przeze mnie prace gwarantuję indywidualne i pieczołowite podejście do każdego zabytku jak również wysoką jakość wykonywanych zabiegów konserwatorskich.

 


ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY